Dodávateľ

Peter Škunda – blackout. sk
Lúčky 123
072 34 Zalužice
Dodávateľ nie je platcom DPH.
IČO: 45861561
DIČ: 1079767293

Kontaktné údaje
Telefón: 0940 860 100
E-mail: admin@blackout.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby
Tatra banka: 2920843886/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0029 2084 3886
SWIFT: TATR SK BX