DMX Tester cheap

14,00 €

DMX Tester cheap

Množstvo

Plnohodnotná vezia DMX testera, vhodná na zabudovanie do hotového zariadenia

Rozmer DPS je zhodný s velkosťou displeja

Na DPS chýbajú svorky, sú tam len pájkovacie plochy

Na DPS nie su tlačítka, tie je možné pripojiť na DPS

Zobrazuje základne údaje o časovani DMX linky, počet kanálov, break..

Ďalej je možné sledovať hodnoty na všetkých kanáloch

Kompletne osadená DPS + návod, bez krabičky

Jedná sa o modul z mojej produkcie.
Moduly sú ponúkané pre potreby vývoja, opravu zariadeni, alebo pre maloseriovú výrobu.
V tom pripade treba mať na pamäti skutočnosť, že moduly (okrem v nich použitých komponentov) sú dodávane bez prípadnych vyžadovaných certifikátov, protokolov o zhode a ďalšich nálezitosti potrebných pre uvedenie koncového produktu na trh.
Nejedná sa teda o produkt.
Tento výrobok nie je samostatne funkčným celkom a môže vyžadovať odbornú montáž.

Elektronika pracuje s bezpečným napetím do 12v