Automatický reštart sieťových zariadení

25,00 €

Automatický reštart sieťových zariadení

Množstvo

Technické parametre:
Napájacie napätie: 12V
Napájací prúd 15mA - 40mA
Spínaný prúd: max.16A
Čas vypnutia: 2,4 sekundy až  10 minút (255x2,4 sekundy)
Čas čakania: 10 minút až  42 hodín (255x10 minút)
Rozmery DPS: 35x30 mm

Slúži na Automatický reštart sieťových zariadení
Po zapnutí je výstup zapnutý a čaka nastavenú dobu. Dĺžka sa nastavuje trimrom vpravo. Pri minimálnom nastavení je čas 10 minút. Pridávaním sa v 255 krokoch dá nastaviť až na 42 hodín. Pri čakaní svieti zelená LED.Po skončení čakania vypne relé a prebieha reštart. Čas sa nastavuje trimrom vľavo. Pri minimálnom nastavení je čas reštartu 2,4 sekundy. Pridávaním sa v 255 krokoch dá nastaviť až na 10 minút. Pri reštarte svieti červená LED.
Po skončení reštartu sa rozsvieti zelená LED, zopne kontakt relé a prebieha čakanie.

Jedná sa o modul z mojej produkcie.
Moduly sú ponúkané pre potreby vývoja, opravu zariadeni, alebo pre maloseriovú výrobu.
V tom pripade treba mať na pamäti skutočnosť, že moduly (okrem v nich použitých komponentov) sú dodávane bez prípadnych vyžadovaných certifikátov, protokolov o zhode a ďalšich nálezitosti potrebných pre uvedenie koncového produktu na trh.
Nejedná sa teda o produkt.
Tento výrobok nie je samostatne funkčným celkom a môže vyžadovať odbornú montáž.
Autor firmware www.blackout.sk5 ďaľších produktov v rovnakej kategórii: